Skip to content

PROGRAM 2020

Programmet er under utvikling. I mellomtiden kan du se fjorårets program.

PROGRAM 2019

* Med forbehold om programendringer.

Onsdag 4. september

Kl. 17.30 – 18.30: Ungdomstrening for Hammerfest sykkelklubb. Mulighet med å trene med proffene. Sted: Salen.

Kl. 19.30: Middag for frivillige, sponsorer og deltakere på “A Different Experience”. Sted: Jernteppet.

Kl. 22.00: XTREME TV

“Gunn-Rita-spesial”. Vises på facebooksiden vår.

Torsdag 5. september

A DIFFERENT EXPERIENCE
I samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge

Kl. 08.30: Avgang med Gamle Mårøy fra Hammerfest havn. Frokost serveres på båten. Alle tar med ferdigmonterte sykler og bagasje. Bagasjen fraktes direkte til Skaidi, mens syklene blir med båten.

Kl. 10.00: Ankomst Seiland Explorer i Hønseby.

Kl. 10.30 – 13.00: Sjøfiske.

Kl. 13.30: Matservering.

Kl. 15.00: Avgang med Gamle Mårøy.

Kl. 17.00: Ankomst Neverfjord. Vi sykler Neverfjord – Skaidi på riksvei 94. Cirka 40 km. Alternativ transport vil bli satt opp til de som ikke ønsker å sykle.

Kl. 20.00: Kveldsmat på Skaidi Hotel.

Fredag 6. september

Kl. 10.45: Lunsj med reindrifta. Vi sykler sammen opp til Hofset. Gjelder “A Different Experience”-deltakere og de som ankommer tidlig og kjøper denne lunsjpakken.

Kl. 12.00 – 18.00: Sekreteriat og salgsboder, Skaidi Hotell.

Kl. 12.00 – 18.00: Sponsor Scott. Demotimer. Muligheten til å teste noen av Scotts modeller til 2020. Modellutvalg offentliggjøres senere. Scotts telt, Skaidi Hotell.

Kl. 12.00 – 18.00: Sponsor Intersport Hammerfest. Mekaniker og egen salgsbod.

Kl. 15.00 – 18.00: Samarbeidspartner Fun Biking. 

  • 15.00 – 15.30: Ben Thomas Coaching. Mulighet til å treffe og prate med personlig trener Ben Thomas, 2 x britisk mester Mountain Bike. Fun Bikings telt, Skaidi Hotell.
  • 15.30 – 15.50: Møt 7x Svensk mester og Cape Epic-vinner Jennie Stenerhag. Demonstrasjon av Fun Biking lube og vaskemidler.
  • 15.50 – 16.10: Møt Mr. Sahmurai. Demonstrasjon av Sahmurai Sword v2.0
  • 16.10 – 16.30: Presentasjon av karbonfelger. Swix-rytter og hjulbygger Thomas Engelsgjerd forteller tankene bak de forskjellige felgene.
  • 16.30 – 16.50: Presentasjon av Suvan modell 1. Fun Bikings egen fatbike for 2020.

Kl. 17.00 – 18.00: Guidet gjennomsykling av deler av Skaidi Xtreme og Adventure 2019 løypa. Start ved Skaidi Hotell.

Kl. 17.00 – 18.00: NYHET! Egen ungdomstrening med sykkellegenden Gunn-Rita Dahle Flesjå! Alle som er påmeldt Skaidi Ungdom er velkommen.

Kl. 18.30 – 19.00: XTREME TV

Kvelden før den store dagen går vi igjen live og lager vårt eget Xtreme TV! Vises på Skaidi Xtremes facebookside og i bankettsalen på Skaidi Hotel.

KL. 19.30:
ÅPNINGSSHOW 2019

Sted: Start og målområdet ved E6 retning Alta. Åpent for ALLE. Hyttefolk, syklister, publikum, funksjonærer. Alle som vil er velkommen! Gratis inngang!

Konsert med: Tara Markussen med band.

Servering av kortreist mat og drikke. Bidos, Sørøyburger, mineralvann, øl, vin.

Bli med å gjøre åpningshowet til en fest for hele Skaidi!

Lørdag 7. september

Fra kl. 09.00: Sekreteriat. Start og Målområdet ved infoskilt på E6, ca 600m i retning Alta. NB! Sekreteriatet stenger 30 minutter før rittstart.

Fra kl. 11.30: Rittstart

Kl. 11.30: Start Skaidi Xtreme (Rytterne forventer å passere start og målområdet første gang ca 1140 og fortløpende utover hele dagen)

Kl. 12.00: Start Skaidi Ungdom 11-12 år*

Kl. 12.45: Start Skaidi Adventure*

Kl. 12.45: Start Skaidi Ungdom 13-14 og 15-16*

Kl. 12.50: Start Pinorittet (Skaidi Barn)* (Sekreteriatet for Skaidi Barn stenger kl 1230). Pinolekene, barneaktiviteter som starter etter Pinorittet. Pinolekene i år inneholder kanopadling, lift og aktiviteter fra vår generalsponsor, SpareBank1 Nord-Norge.

*Tidpunktene for Skaidi Adventure/Ungdom og Pinorittet kan endres innen start.

Kl. 13.40: Vinner av Skaidi Xtreme ventes i mål.

Kl. 15.30: XTREME TV – Live fra målområdet

Vises på vår facebookside.

Kl. 16.00: Premieutdeling i start- og målområdet.

Kl. 19.30: Bankett på Skaidi Hotell. Gjelder «full pakke»-deltakere.

Alle er velkommen til en sykkelfest på Skaidi!

Søndag 8. september

Hjemreise. Transportplan til flyplass/hurtigruta henges opp på Skaidi Hotel.

PROGRAM 2019

The program is under development. Changes may occur.

Wednesday, September 4th

5:30 pm – 6:30 pm: Youth training for Hammerfest cycling club. Ability to train with the pros. Location: Salen.

7.30pm: Dinner for volunteers, sponsors and participants at “A Different Experience”. Location: Jernteppet

10 pm: XTREME TV “Gunn-Rita-special”. Appears on our Facebook page.

Thursday, September 5th

A DIFFERENT EXPERIENCE
In cooperation with SpareBank 1 Nord-Norge

08:30: Departure with “Gamle Mårøy” from Hammerfest harbor. Breakfast is served on the boat. Everybody brings along pre-assembled bicycles and luggage. The luggage is transported directly to Skaidi, while the bikes stay with the boat.

10am: Arrival Seiland Explorer in Hønseby.

10:30 am – 1:00 pm: Sea fishing.

1.30pm: Food service.

3 pm: Departure with Gamle Mårøy.

5 pm: Arrival Neverfjord. We cycle Neverfjord – Skaidi on national highway 94. About 40 km. Alternative transport will be set up for those who do not want to ride a bike.

8 pm: Evening dinner at Skaidi Hotel.

Friday, September 6th

10.45am: Lunch with reindeer herding. We cycle up to Hofset. Applies to “A Different Experience” participants and those who arrive early and purchase this lunch package.

12.00 – 18.00: Secretariat and sales stall, Skaidi Hotel.

12 noon – 6 pm: Sponsor Scott. Demo Timer. The opportunity to test some of Scott’s models until 2020. Model selection will be published later. Scott’s Tent, Skaidi Hotel.

12.00 – 18.00: Sponsor Intersport Hammerfest. Mechanic and own sales rep.

3 pm – 6 pm: Partner Biking Fun.

  • 3 pm – 3:30 pm: Ben Thomas Coaching. Opportunity to meet and talk with personal trainer Ben Thomas, 2 x British Champion Mountain Bike. Fun Biking Tent, Skaidi Hotel.
  • 15.30 – 15.50: Meet 7x Swedish champion and Cape Epic winner Jennie Stenerhag. Demonstration of Fun Biking lube and detergents.
  • 15.50 – 16.10: Meet Mr. Sahmurai. Demonstration of Sahmurai Sword v2.0
  • 16.10 – 16.30: Presentation of carbon rims. Swix rider and wheel builder Thomas Engelsgjerd tells the thoughts behind the different rims.
  • 16.30 – 16.50: Presentation of Suvan model 1. Fun Biking’s own fatbike for 2020.

5pm – 6pm: Guided tour of parts of Skaidi Xtreme and Adventure 2019 trail. Start at Skaidi Hotel.

5pm – 6pm: NEW! Own youth training with cycling legend Gunn-Rita Dahle Flesjå! Everyone who is registered for Skaidi Youth is welcome.

6.30pm – 7pm: XTREME TV

The night before the big day we go live again and make our own Xtreme TV! Shown on Skaidi Xtreme’s Facebook page and in the banquet hall at Skaidi Hotel.

19:30: OPENING SHOW 2019

Location: Start and target area at E6 direction Alta. Open to ALL. Everyone who wants is welcome! Free entrance!

Concert with: Tara Markussen with band.

Serving short-lived food and drink. Bidos, Sørøyburger, mineral water, beer, wine.
Join us in making the opening show a party for all of Skaidi!

Saturday September 7th

09.00: Start and finish area by the info sign on the E6, about 600 m in the direction of Alta. NB! The secretariat closes 30 minutes before the race starts.

11.30: Race start

11.30: Start Skaidi Xtreme (The riders expect to pass start and finish area the first time about 11:40 and continuously throughout the day)

12:00: Start Skaidi Youth 11-12 years *

12.45: Start Skaidi Adventure *

12.45: Start Skaidi Youth 13-14 and 15-16 *

12.50: Start Pinorittet (Skaidi Children) * (Secretariat for Skaidi Children closes at 12:30). Pinogames, childrens activities starting after the Pinorittet.

* The times for Skaidi Adventure / Youth and Pinorittet can be changed by the start.

13:40: Winner of Skaidi Xtreme is expected to finish.

16.00: Prize ceremony in the start and finish area.

19:30; Banquet at Skaidi Hotel. Only for “full package” participants.

Everyone is welcome to a exciting race weekend at Skaidi!

Sunday September 8th

Home next. Timetables to airport / Hurtigruten is hung at Skaidi Hotel. Bye, bye! 🙁