PROGRAM 2019

* Med forbehold om programendringer.

Onsdag 4. september

Kl. 17.30 – 18.30: Ungdomstrening for Hammerfest sykkelklubb. Mulighet med å trene med proffene. Sted: Salen.

Kl. 19.30: Middag for frivillige, sponsorer og deltakere på “A Different Experience”. Sted: Jernteppet.

Kl. 20.30: XTREME TV

“Gunn-Rita-spesial”. Vises på facebooksiden vår.

Torsdag 5. september

A DIFFERENT EXPERIENCE
I samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge

Kl. 08.30: Avgang med Gamle Mårøy fra Hammerfest havn. Frokost serveres på båten. Alle tar med ferdigmonterte sykler og bagasje. Bagasjen fraktes direkte til Skaidi, mens syklene blir med båten.

Kl. 10.00: Ankomst Seiland Explorer i Hønseby.

Kl. 10.30 – 13.00: Sjøfiske.

Kl. 13.30: Matservering.

Kl. 15.00: Avgang med Gamle Mårøy.

Kl. 17.00: Ankomst Neverfjord. Vi sykler Neverfjord – Skaidi på riksvei 94. Cirka 40 km. Alternativ transport vil bli satt opp til de som ikke ønsker å sykle.

Kl. 20.00: Kveldsmat på Skaidi Hotel.

Fredag 6. september

Kl. 10.45: Lunsj med reindrifta. Vi sykler sammen opp til Hofset. Gjelder “A Different Experience”-deltakere og de som ankommer tidlig og kjøper denne lunsjpakken.

Kl. 12.00 – 18.00: Sekreteriat og salgsboder, Skaidi Hotell.

Kl. 12.00 – 18.00: Sponsor Scott. Demotimer. Muligheten til å teste noen av Scotts modeller til 2020. Modellutvalg offentliggjøres senere. Scotts telt, Skaidi Hotell.

Kl. 12.00 – 18.00: Sponsor Intersport Hammerfest. Mekaniker og egen salgsbod.

Kl. 15.00 – 18.00: Samarbeidspartner Fun Biking. 

  • 15.00 – 15.30: Ben Thomas Coaching. Mulighet til å treffe og prate med personlig trener Ben Thomas, 2 x britisk mester Mountain Bike. Fun Bikings telt, Skaidi Hotell.
  • 15.30 – 15.50: Møt 7x Svensk mester og Cape Epic-vinner Jennie Stenerhag. Demonstrasjon av Fun Biking lube og vaskemidler.
  • 15.50 – 16.10: Møt Mrs. Sahmurai. Demonstrasjon av Sahmurai Sword v2.0
  • 16.10 – 16.30: Presentasjon av karbonfelger. Swix-rytter og hjulbygger Thomas Engelsgjerd forteller tankene bak de forskjellige felgene.
  • 16.30 – 16.50: Presentasjon av Suvan modell 1. Fun Bikings egen fatbike for 2020.

Kl. 17.00 – 18.00: Guidet gjennomsykling av deler av Skaidi Xtreme og Adventure 2019 løypa. Start ved Skaidi Hotell.

Kl. 17.00 – 18.00: NYHET! Egen ungdomstrening med sykkellegenden Gunn-Rita Dahle Flesjå! Alle som er påmeldt Skaidi Ungdom er velkommen.

Kl. 18.30 – 19.00: XTREME TV

Kvelden før den store dagen går vi igjen live og lager vårt eget Xtreme TV! Vises på Skaidi Xtremes facebookside og i bankettsalen på Skaidi Hotel.

KL. 19.30:
ÅPNINGSSHOW 2019

Sted: Start og målområdet ved E6 retning Alta. Åpent for ALLE. Hyttefolk, syklister, publikum, funksjonærer. Alle som vil er velkommen! Gratis inngang!

Konsert med: Tara Markussen med band.

Servering av kortreist mat og drikke. Bidos, Sørøyburger, mineralvann, øl, vin.

Bli med å gjøre åpningshowet til en fest for hele Skaidi!

Lørdag 7. september

Fra kl. 09.00: Sekreteriat. Start og Målområdet ved infoskilt på E6, ca 600m i retning Alta. NB! Sekreteriatet stenger 30 minutter før rittstart.

Fra kl. 11.30: Rittstart

Kl. 11.30: Start Skaidi Xtreme (Rytterne forventer å passere start og målområdet første gang ca 1140 og fortløpende utover hele dagen)

Kl. 12.00: Start Skaidi Ungdom 11-12 år*

Kl. 12.45: Start Skaidi Adventure*

Kl. 12.45: Start Skaidi Ungdom 13-14 og 15-16*

Kl. 12.50: Start Pinorittet (Skaidi Barn)* (Sekreteriatet for Skaidi Barn stenger kl 1230). Pinolekene, barneaktiviteter som starter etter Pinorittet. Pinolekene i år inneholder kanopadling, lift og aktiviteter fra vår generalsponsor, SpareBank1 Nord-Norge.

*Tidpunktene for Skaidi Adventure/Ungdom og Pinorittet kan endres innen start.

Kl. 13.40: Vinner av Skaidi Xtreme ventes i mål.

Kl. 15.30: XTREME TV – Live fra målområdet

Vises på vår facebookside.

Kl. 16.00: Premieutdeling i start- og målområdet.

Kl. 19.30: Bankett på Skaidi Hotell. Gjelder «full pakke»-deltakere.

Alle er velkommen til en sykkelfest på Skaidi!

Søndag 8. september

Hjemreise. Transportplan til flyplass/hurtigruta henges opp på Skaidi Hotel.

PROGRAM 2019

The program is under development. Changes may occur.

Friday, September 6th

12:00 – 18:00: Secretariat and sales stalls, Skaidi Hotel.

12:00 – 17:00: Sponsor Scott. Demo. Test some of Scott’s 2020-models. Model selection will be published later. Skaidi Hotel.

15:00 – 16:00: Fun Biking. Ben Thomas Coaching. Meet and chat with personal trainer Ben Thomas, 2 x British master Mountain Bike. Fun Bikings tent, Skaidi Hotel.

16:00 – 16:30: Fun Biking partner. Info later.

16:30 – 17:30: Guided tour of parts of Skaidi Xtreme and Adventure 2019 trail. Start at Skaidi Hotel.

17.30 – 18.30: Own youth training! Everyone who is registered is welcome. Info later.

19:30:
OPENING SHOW 2019

Location: Start and finish area at E6 direction Alta. Open to ALL people, cyclists, audience, Anyone who wants is welcome! Free entrance!

Concert with: TBA

Serving local food and drinks. Bidos, Sørøyburger, mineral water, beer, wine.

22:00: XTREME TV

The night before the big day we go live again with Xtreme TV! Shown on Skaidi Xtreme’s facebook.

Saturday September 7th

09.00: Start and finish area by the info sign on the E6, about 600 m in the direction of Alta. NB! The secretariat closes 30 minutes before the race starts.

11.30: Race start

11.30: Start Skaidi Xtreme (The riders expect to pass start and finish area the first time about 11:40 and continuously throughout the day)

12:00: Start Skaidi Youth 11-12 years *

12.45: Start Skaidi Adventure *

12.45: Start Skaidi Youth 13-14 and 15-16 *

12.50: Start Pinorittet (Skaidi Children) * (Secretariat for Skaidi Children closes at 12:30). Pinogames, childrens activities starting after the Pinorittet.

* The times for Skaidi Adventure / Youth and Pinorittet can be changed by the start.

13:40: Winner of Skaidi Xtreme is expected to finish.

16.00: Prize ceremony in the start and finish area.

19:30; Banquet at Skaidi Hotel. Only for “full package” participants.

Everyone is welcome to a exciting race weekend at Skaidi!

Sunday September 8th

Home next. Timetables to airport / Hurtigruten is hung at Skaidi Hotel. Bye, bye! 🙁