Skip to content
Previous
Next

Skaidi Xtreme er vårt hovedritt

Løypa i Skaidi Xtreme går på sti, dyretråkk og traktorvei. Vinnertiden vil ligge på 2,5 – 3 timer, mens folk flest vil bruke 3 – 4 timer på å gjennomføre med stil.

Skaidi Xtreme er et maratonritt, og løypa er 42,5 km.

Erfaringen fra de to siste årene tilsier at en bruker ca den samme tiden på å gjennomføre Skaidi Xtreme som en bruker på Birkebeinerrittet. Distansen er ca halvparten, løpstiden er den samme, det forteller noe om terrenget det sykles i.

Du kan oppleve Skaidi Xtreme på to forskjellige måter, FULL PAKKE eller KUN RITT. Se under «INFO» for detaljene rundt disse alternativene.

Er du glad i ekte terrengsykling, og ønsker en opplevelse utenom det vanlige, da er Skaidi Xtreme rittet for deg!

Skaidi Xtreme Hall of Fame:

WINNER 2020

Ole Hem (NOR)
Romeriksåsen SK
Wilier 7C Force

WINNER 2020

Elisabeth Sveum (NOR)
Kloppa Off Road Klubb

WINNER 2019

Sören Nissen (LUX)
Team Stevens
Adventure Freak

WINNER 2019

Jennie Stenerhag (SWE)
Åbro

WINNER 2018

Sören Nissen (LUX)
Racing Team Stevens-Lauf

WINNER 2018

Hildegunn G. Hovdenak (NOR)
Nesset CK

WINNER 2017

Thomas Engelsgjerd (NOR)
Halden CK

WINNER 2017

Hildegunn G. Hovdenak (NOR)
Nesset CK

WINNER 2016

Sören Nissen (LUX)
Racing Team Stevens-Ihus

WINNER 2016

Hielke Elferink
Craft Rocky Mountain

WINNER 2015

Sören Nissen (DEN)
Racing Team Stevens-Ihus

WINNER 2015

Ariane Kleinhans (SUI)
Team RECM

WINNER 2014

Henrik Kippernes (NOR)
Fræna SK

WINNER 2014

Ariane Kleinhans
Team RECM

WINNER 2013

Geir Treseng-Lien (NOR)
...

WINNER 2013

Sally Bigham (GBR)
...

WINNER 2012

Lars Ragnar Manengen (NOR)
...

WINNER 2012

Pia Sundstedt (FIN)
...

Skaidi Adventure

Skaidi Adventure er vårt alternativ til de som ønsker et kortere løp enn Skaidi Xtreme.

Adventure er et trimritt uten tidtaking/rangering.

Adventure går i samme trasé som Xtreme, men har en løpslengde på 17 km.

Adventure er noe for alle og absolutt alle kan delta. En deltaker sa det så fantastisk: «Jeg syklet der jeg kunne, så trilte jeg der jeg ikke greide å sykle, og i mål kom jeg!»

Skaidi Ungdom

Skaidi Xtreme er stolt over Skaidi Ungdom.

Traseen er deler av Skaidi Xtremeløypa. Løypa vil være ny fra år til år, og ligge på ca 10-15-20 km, alt etter alder.

Skaidi Xtreme vil ha en syklende funksjonær sist i hvert ungdomsritt som vil hjelpe og bistå ungdommene dersom noe skulle skje underveis.

Vi deler Skaidi Ungdom inn i tre grupper. 11-12 år, 13-14 år og 15-16 år. Gruppe 1, 11 til 12 år vil ha et tøft ritt på 6 km.
Gruppe 2, 13-14 år har en løype på 13 km, og 15-16 år sykler ei løype på 17 km.

Skikkelig utfordring for skikkelig ungdom!

Pinorittet (Barneritt)

Pinorittet, oppkalt etter vår maskot Pino, arrangeres i start og målområdet til Skaidi Xtreme.

Løypa som sykles varierer fra gruppe til gruppe, og gruppe 1 (anbefalt 0-4 år) sykler i ei rundbaneløype på ca 300 meter. Det som er artig, er at selv om det er et barneritt, så er det i offroad terreng! Hvis en ønsker å bruke støttehjul el trehjulssykkel så må foreldre påberegne seg å hjelpe til for at ungene skal komme seg gjennom løypa. Løypa for de minste er ideel til vanlig sykkel uten støttehjul eller balanse-/springesykkel!

Gruppe 2 (ca. 5 – 7 år) og gruppe 3 (ca. 8 – 10 år) sykler mellom busk og kratt, over steiner og hull, oppover og nedover ei tildels krevende og spennende løype. Som terrengsyklister flest, kan man måtte gå av og trille sykkelen til tider. Gruppe 2 sykler ca 600m og gruppe 3 sykler 1 km i spennende offroadterreng.

For de fra 11 år og oppover som ønsker en ekstra utfordring er det mulig, ved foresattes samtykke, å delta på Skaidi Ungdom!

Påmelding til Pinorittet er gratis, men barna må forhåndspåmeldes på nett og startnummer hentes i sekretariat ved start/mål mellom 09:00 og 10:30 lørdags morgen. I 2020 har vi kun plass til 100 barn med følge av én voksen hver.

Etter Pinorittet arrangeres PINOLEKENE, aktiviteter for alle barn! NB, pga Corona-situasjonen, arrangeres ikke PINOLEKENE i 2020.

Previous years:

Skaidi Xtreme 2018

Skaidi Xtreme 2017

Skaidi Xtreme 2016

Praktisk info

OFFENTLIGGJØRING AV LØYPA

Løypa vil ikke bli offentliggjort før gjennomsyklingen fredag 1. september. Vi offentliggjør løypeprofil og antall kilometer på rittene ca 1 uke før rittene.

DRIKKESTASJONER:
Xtreme: Ved runding på Grustaket første og andre gang. Drikkestasjonen har ferdigfylte 0,7l drikkeflasker med sportsdrikken Sponser Competition, vann eller Coca Cola.
Adventure og Ungdom ved runding, dvs. etter 6 km for ungdom 11-14 år og etter 10 km for Adventure og Ungdom 15-16.

SERVICESTASJONER
Xtreme: Intersport Hammerfest har servicestasjon under rittet. Disse er å finne inne ved runding ved start og målområdet etter runde 1 og runde 2.
Ungdom 11-14 år: Det legges opp til servicepunkt halvveis etter 5,5 km
Ungdom 15-16 og Adventure: Må selv ta med nødvendig utstyr.
Aktuelt reserveutstyr er hver syklists ansvar å ha tilgjengelig.

SYKKELVASK
Det er sykkelvaskt utenfor Skaidi Hotel etter endt ritt.

DEKKVALG PÅ SKAIDI XTREME
Det anbefales dekk med godt grep i jord/lyng og vil det være fornuftig med forsterkede sidevegger. 2016 løypa inneholdt 33 av 41 km i terreng/4hjulsspor/singletrack, dette må hensyntas ved dekkvalg.

SYKKELLAGRING
For de som bor på Skaidi Hotell vil det være et eget rom som er satt av til lagring av sykler og sykkelbager, dette for å frigjøre plass i gangparti/rom.

Practical info

THE TRAIL

The trail will be published Friday 5th September. We publish the trail profile and the number of kilometers about 1 week before the race.

DRINK STATIONS:
Xtreme: When rounding the gravel roof the first and second time. The drinking station has pre-filled 0.7l drinking bottles with the sports drink Sponsor Competition, Water or Coca Cola.
Adventure and Youth at rounding, ie after 6 km for youth 11-14 years and after 10 km for Adventure and Youth 15-16.

SERVICE STATIONS
Xtreme: Intersport Hammerfest has a service station in the race. These are to be found by rounding at start and finish area after round 1 and round 2.
Youth 11-14 years: It is set up for service point halfway after 5.5 km
Youth 15-16 and Adventure: Must bring the necessary equipment yourself.
Current reserve equipment is every cyclist’s responsibility to have available.

BIKE WASH
There is possible to wash the bikes outside Skaidi Hotel after the race.

TIRES
It is recommended tires with good grip in the soil / heather and it will make sense with reinforced side walls. The 2016 trail included 33 out of 41 km in terrain / 4-wheel track / singletrack, this must be taken into account when selecting tires.

BIKE STORAGE
For those staying at Skaidi Hotel there will be a separate room that is set aside for storing bicycles and bicycle bags, this in order to free up space in the hallway / room.